NNRGY Crops en haar partners TU Eindhoven, Cybe en Concrete Valley gaan samen een Living Lab realiseren om lichtgewicht betonnen objecten te maken uit een biobased mortel van Miscanthus Giganteus (Olifantsgras).

Als eerste stap wordt de mortel gebruikt in traditionele bekistingen voor bestaande producten. Als tweede stap wordt 3D-printen toegepast. De betrokken partijen ontvingen via het OP-Zuid programma een bijdrage uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de realisatie van dit project.

Om dit doel te bereiken wordt een zo duurzaam mogelijke mortel met Miscanthus ontwikkeld, zodat (via 3D-printen) betonelementen gemaakt kunnen worden die een toepassing vinden in de woning- en civiele bouw.

Een optimale duurzame mortel is een mengsel van bestanddelen waarvan de winning zo min mogelijk schade toebrengt aan de leefomgeving en die goed verwerkbaar is. De verpompbaarheid moet goed zijn, snel verhardend, goede constructieve eigenschappen). Het product moet brandwerend, isolerend en energiebesparend zijn en bij voorkeur niet (veel) duurder dan een andere mortel (profit).

Door het toepassen van hightech productiemethoden en nieuwe materialen, het combineren van bestaande en nieuwe kennis en technieken (3D-printen), wordt lokaal en vormvrij bouwen mogelijk. Constructies worden mogelijk die voorheen niet haalbaar en/of zeer kostbaar waren. Het project zal zo’n twee jaar gaan duren. In verband met de grote animo voor olifantsgrans is  NNRGY Crops naarstig op zoek naar braakliggende (bouw)grond voor de aanplant van het gewas.