Het op de NNRGY teelt olifantsgras op ongebruikte bouwgrond en maakt er 3D-printbaar bio-beton, bio-plastic en papier van. NNRGY wil haar activiteiten fors uitbreiden omdat de vraag naar deze duurzame producten toeneemt. Daarom is het bedrijf op zoek naar grond voor de teelt van de grondstof van de toekomst. Heeft u onbenutte bouwgrond? Dan komt NNRGY graag met u in contact. NNRGY zoekt gronden die vooralsnog niet in ontwikkeling worden genomen en die het bedrijf de komende jaren kan gebruiken. De grondsoort is niet zo belangrijk. Olifantsgras groeit namelijk prima op marginale grond. Er is dus geen concurrentie met grond bestemd voor voedsel.

Voordelen:

  • Bespaar op kosten voor beheer en onderhoud.
  • Pachtopbrengst voor gronden die anders braak liggen.
  • Olifantsgras neemt wel 4x méér CO2 op dan een bos.
  • Lokale werkgelegenheid, indien mogelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.