De Green Chemistry Campus verwelkomt NNRGY als nieuwe vestiger. NNRGY teelt olifantsgras op braakliggende grond en maakt er biobased producten van voor de lokale markt. Op de Campus versnellen bedrijven hun biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. NNRGY komt naar de Campus om samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe producten uit olifantsgras dat veel cellulose en lignine bevat. Deze acquisitie kwam tot stand door een gezamenlijke inspanning van de regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. REWIN West-Brabant en Aangenaam Bergen op Zoom In Business.

Co-creatie

Jan-Govert van Gilst van NNRGY: "Begin september was ik te gast op de Green Chemistry Campus en daar heb ik zo veel waardevolle contacten gelegd dat ik diezelfde avond heb besloten om mijn bedrijf op de Campus te vestigen. Ik zie verschillende kansrijke mogelijkheden tot co-creatie, bijvoorbeeld op het gebied van biopolymeren. Verder zie ik logische verbanden met het op de Campus gevestigde Shared Research Center Biorizon als het gaat om de ontwikkeling van bio-aromaten uit cellulose en lignine. Op de Campus heb ik hoogwaardige faciliteiten, specialistische technologische kennis en een community van gedreven biobased ondernemers onder handbereik. Ik kijk er dus echt naar uit om hier aan de slag te gaan!"

Van Gilst heeft een persoonlijke drijfveer om met NNRGY een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. In het regenwoud van Borneo zag hij met eigen ogen hoe op grote schaal bos wordt gekapt om grond vrij te maken voor palmolieplantages. In Nederland hebben we door de economische tegenwind juist te maken met maar liefst 70.000 hectare braakliggende grond (2 keer de oppervlakte van Texel) waar de komende decennia niets mee gebeurt. Door op deze grond olifantsgras te telen wordt de bodem optimaal benut, terwijl aan de andere kant van de wereld bomenkap en milieuvervuilend transport worden vermeden.

Olifantsgras is een uniek gewas: na het planten kan er vanaf het derde jaar 20 jaar lang 20 ton droge stof per hectare geoogst worden zonder het opnieuw te hoeven planten. Het gewas vergt nauwelijks onderhoud, er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en het neemt vier keer zoveel CO2 op dan een bomenbos. In tegenstelling tot veel andere groene grondstoffen is de oogst van olifantsgras van nature vochtarm (15% vocht) en vrij van verontreinigingen zoals zand. Goed nieuws voor biobased ondernemers die het olifantsgras direct kunnen verwaarden in biobased materialen, chemicaliën of coatings! Tot slot, en niet geheel onbelangrijk, oogt het gewas ook aantrekkelijk: bij de ingang van het Campus Innovation Center van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom worden bezoekers verwelkomd door vriendelijk wuivend olifantsgras.

NNRGY teelt olifantsgras op braakliggende bouwgrond die als gevolg van de economische tegenwind voorlopig niet wordt gebruikt. Olifantsgras bevat cellulose en lignine waar NNRGY 'Hierpapier' van maakt en op termijn biobased bouwmaterialen en bioplastic. NNRGY werd na het winnen van de Zuid-Hollandprijs in 2012 opgericht en stond een jaar later in de Top 100 van meest innovatieve MKB-bedrijven van Nederland. Het bedrijf bereikte tweemaal de finale van de TEDxAmsterdam Award (YouTube video).

Green Chemistry Campus

Op de Green Chemistry Campus werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Uit reststromen van de landbouwsector worden onder meer vezels, eiwitten en suikers gehaald die met behulp van nieuwe technologieën worden verwerkt in biobased producten met een focus op hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. De Campus vergroot de slagingskans van biobased ondernemers en draagt zo bij aan de overgang naar een biobased economy. De campus die gevestigd is op het terrein van SABIC Innovative Plastics is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, gemeente Bergen op Zoom en NV REWIN West-Brabant.